روسیه آمریکا را بدلیل بی توجهی به کشته شدن سخنگوی داعش مورد انتقاد شدید قرار داد. 

وزیر دفاع روسیه روز جمعه در برابر سخنان چند روز قبل تر مقام رسمی نظامی امریکایی، "جک" خواندن ادعای روسیه در کشتن سخنگوی داعش موضع گرفت و این سخنان را توهین دانست

از زمان اعلام گروهک تروریستی موسوم به داعش مبنی بر کشته شدن سخنگوی این گروه، هر دو طرف روسی و آمریکایی این اتفاق را منتسب به حملات هوایی جنگنده های بمب افکن های خود می دانند.