روزنامه خراسان نوشت : پارک آبی موج های خروشان مشهد که از پارک های آبی بزرگ این شهر بوده و روزانه تعداد زیادی از زائران و مشهدیان عزیز برای تفریح و سرگرمی به آنجا میروند برای چندمین بار حادثه ساز شد.

چند روز پیش 2 جوان مشهدی در یکی از سرسره های این پارک آبی به شدت مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند. مدیر این پارک آبی که نمیخواسته کسی از حادثه باخبر شود حتی اجازه ورود اورژانس را از در اصلی این پارک نداده است در صورتی که این حادثه برای بار نخست نبوده و چند مرتبه شهروندان مشهدی و زائران را دچار مصدومیت کرده است.

یکی از افراد مصدوم از این پارک آبی اظهار داشت در یکی از روزها به همراه 3 نفر دیگر به پارک آبی موج های خروشان رفته که در یکی از سرسره های 4 نفره به علت پرباد بودن تیوپ در وسط راه تیوپ وارونه شده و وی از ناحیه گردن آسیب شدیدی دیده همچنین دوستانش از ناحیه کمر و گردن به شدت مصدوم شده و به بیمارستان منتقل شدند.