بازتاب24/ مرد اماراتی پس از اینکه برای اولین بار چهره بدون آرایش همسرش را دید، وی را طلاق داد. به گزارش نامه نیوز به نقل از القدس العربی، مرد اماراتی ساکن شهر شارجه که مدت اندکی از ازدواجش می گذشت همسرش را طلاق داد.
این مرد ۳۵ ساله می گوید که زنش به زیبایی آنچه پیش از ازدواج بود نبوده است و این موضوع را پس از اینکه همسرش برای شنا به دریا رفته بود فهمیده است.
این تازه داماد می گوید چهره زنش آنقدری تغییر کرده بود که قادر به شناختن وی نبوده است.
این در حالی است که تنها چند روز از ازدواج این دونفر گذشته و آنها به مدت ۶ ما با یکدیگر نامزد بودند.
داماد هسرش را به دروغگویی و فریب در ازدواج متهم و وی را طلاق داد.