چندی پیش در یکی از خیابان های منطقه سده گزارشات متعددی مبنی بر آتش گرفتن خودرو به کلانتری ارسال شد در صورتی که صاحبان این خودروهای هیچ اختلافی باکسی نداشتند.

تحقیقات ماموران پلیس به سختی  ادامه داشت و حتی چندمظنون نیز شناسایی شدند که پس از بررسی متوجه بی گناه بودن آنها شدند. تا اینکه عصر یکی از روزهای مهر زن جوانی با اضطراب با اداره پلیس تماس گرفته و از ورود مردی به خانه اش با دو ظرف بنزین خبر داد.

ماموران کلانتری سریعا خود را به خانه زن رسانده و مشخص شد مرد با سروصدای زن جوان متواری شده است. پلیس با استفاده از دوربین مداربسته یکی از همسایه ها چهره مرد را شناسایی کرده و بعد از 24 ساعت او را با دوظرف بنزین دستگیر کردند.

متهم 40 ساله با نام امیرعلی و با چهره ای آرام اعتراف کرد مدتی پیش برای دیدن پدر و مادرش از یزد به آبادان آمده و دراین مدت هفت خودرو را به همراه یک موتور سیکلت و یک خانه آتش زده است.

وی در کمال آرامش و اطمینان گفت که جن ها به او دستور داده اند که ماشین ها را آتش بزند و او بی گناه است.

او ادامه داد من اعتیاد شدیدی به شیشه دارم و از دوماه پیش که به آبادان آمدم مرتب توسط اجنه تهدید می شدم و انها از من درخواست آتش زدن خودروها را داشتند.

ماموران پس از ثبت اعترافات متهم را روانه زندان کردند و تحقیقات در این پرونده هنوز ادامه دارد...