کیمیا علیزاده دیر تر از سایر مدال آوران به ایران می رسد.

کیمیا علیزاده تکواندو کار 18 ساله کشورمان در المپیک ریو یکی از مهم ترین مدال های تاریخ ایران در المپیک را بدست آورد. او اولین بانوی مدال آور تاریخ ورزش ایران در المپیک شد. مدال برنز کیمیا برای مردم خیلی با ارزش بود و همان اندازه در رسانه های خارجی مورد توجه قرار گرفت. او که حالا یکی از برجسته ترین ورزشکاران ایران به شمار می آید، همراه با کاروان تیم ملی تکواندو دیرتر از سایر اعضای کاروان المپیک به ایران می رسد. مطمئنا با توجه به موقعیت کیمیا، استقبال با شکوهی از سوی مردم برای این دختر تاریخ ساز صورت بگیرد.

خبرآنلاین