خانم 45 ساله ای به نام ترسا ویدنر در هر بار که استرس یا افسردگی میگیرد مانند شکلات سنگ میخورد.

ترسا کلکسیونی از سنگ های مورد علاقه اش در منزل داشته که مواقع خاص آنها را خورد کرده و سنگ ریزه ها را میخورد.

با محاسبه گفته های وی تخمین زده شده که ترسا تاکنون بیش از حد 1500 کیلوگرم سنگ خورده باشد.

وی اذعان میدارد که خوردن سنگ در هنگام افسردگی یا استرس او را آرام میکند!!!!!


زن سنگ خوار