در دورانی که سن ازدواج بالارفته و جوانان میلی به ازدواج ندارند در گوشه گوشه دنیا ازدواج هایی جنجالی، عجیب و عاشقانه رخ میدهد. این بار ازدواج جنجالی پیرمرد71ساله با زن 114 ساله توجه همگان را به خود جلب کرد.

پیرمرد71 ساله وقتی خانم 114 ساله را در خانه سالمندان دید، یک دل نه صد عاشق او شد و بلافاصله تقاضای ازدواج کرد، اما برای شنیدن پاسخ مثبت نزدیک به یکسال به انتظار نشست.

ازدواج پیرمرد71ساله با زن 114 ساله

آقای چانگ زمانی که به دلیل تصادف با قطار و از کارافتادگی به خانه سالمندان در ایالت باچو چین منتقل شد، نخستین کسی که توجه او را جلب کرد پیرزن 114 ساله بود که با وجود 43 سال اختلاف سن تصمیم گرفت با او ازدواج کند.

مراسم ازدواج پیرمرد با معشوقه اش در خانه سالمندان و در حضور افراد فامیل، کارکنان و سایر پیرزن ها و پیرمردهای ساکن خانه سالمندان برگزار شد.