در مرداد سال جاری زن جوانی بدون هیچ بیماری و مشکل خاصی برای زایمان کودکش به یکی از بیمارستان های تهران رفت.

پس از گذشت چند ساعت مادر و نوزاد متولد شده در سلامت کامل به بخش انتقال داده شدند. اما متاسفانه ساعاتی بعد از عمل مادر دچار کمر درد شدید شده و با وخامت حالش به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان منتقل شد.

در اوج ناباوری و پس از انتقال به دوبیمارستان دیگر برای بهبود حال وی، در نیمه شب مادر جوان جان باخت. همسر و خانواده زن که دچار شک شده و حال روحی بدی داشتند سریعا از بیمارستان شکایت کرده و جسد زن را به پزشکی قانونی انتقال دادند.

با گذشت 2 ماه و نیم از این ماجرای تلخ، پزشکی قانونی تهران علت مرگ مادر جوان را عارضه قلبی پس از جراحی اعلام کرد.


حالا با این نتیجه باید منتظر ماند تا مقصر این قصور پزشکی مشخص شود.