" بی مانند نسبت به هرآنچه تاکنون دیده ایم "

کاوشگر جونو مشتری ناسا تصاویری از قطب شمال سیاره مشتری ارسال کرده

برای اولین بار است که بشر دیدی از قطب شمال مشتری بدست می آورد، نتیجه کار این کاوشگر حدود 6 مگابایت تصویر بوده که یک و نیم روز دانلود آن به طول انجامیده.  

سیاره مشتری


به نقل از یکی از دانشمندان ناسا "تصاویر بدست آمده هیچ شباهتی به آنچه دیده یا انتظارش را داشته ایم ندارد".
به گفته ی اسکات بولتون محقق ارشد سیاره مشتری "آنجا آبیرنگ تر از تمام این سیاره است وطوفان های بسیار زیادی قابل مشاهده می باشند، از این تصاویر به سختی میتوان دریافت که درحال تماشای مشتری هستید."